Konkurs „Moja Polska w 2050 roku”

Senator Andrzej Grzyb zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie  „Moja Polska w 2050 roku”, który organizuje Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczych. Jego cel stanowi pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość, refleksję nad teraźniejszością oraz przyszłością własnego kraju. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i literackie w dowolnej formie. Rywalizacja odbędzie się w dwóch etapach: okręgowym oraz ogólnopolskim, w ramach którego autorzy wyróżnionych prac zaproszeni zostaną do Senatu RP. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 28 lutego 2014 r. (dwa formularze stanowiące załącznik nr 1 i 2 regulaminu) na adres:
Biuro Senatorskie Senatora Andrzeja Grzyba
ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gdański
z dopiskiem „Moja Polska w 2050 roku”

Termin dostarczenia prac konkursowych do biura senatorskiego: 28 marca 2014 r.

Wyróżnione prace plastyczne zostaną zaprezentowane w Senacie.
Szczegóły – regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie:
http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/konkurs-moja-polska-w-2050-roku/regulamin-konkursu/

Możliwość komentowania jest wyłączona.